แผนภูมิระดับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง (Dynamic Level-of-Detail Charts)

แผนภูมิระดับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง (Dynamic Level-of-Detail Charts) เป็นแผนภูมิที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีการควบคุมระดับข้อมูลที่แสดงบนกราฟได้ โดยทำให้สามารถขยายหรือย่อระดับข้อมูลตามความต้องการ นี่คือตัวอย่างของแผนภูมิระดับข้อมูลPg Slotที่เปลี่ยนแปลง:

  1. แผนภูมิเส้นที่สามารถขยาย-ย่อ (Zoomable Line Chart): แสดงกราฟเส้นที่สามารถขยายหรือย่อได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลPg Slotในระดับละเอียดหรือภาพรวมได้ตามต้องการ.
  2. แผนภูมิแท่งที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับข้อมูล (Dynamic Level-of-Detail Bar Chart): แสดงแผนภูมิแท่งที่สามารถปรับระดับข้อมูลPg Slotให้แสดงตามช่วงเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนด.
  3. แผนภูมิของกราฟเส้นที่ทำให้เข้าใจข้อมูล (Explorable Line Graph): แสดงกราฟเส้นที่สามารถเรียกดูข้อมูลPg Slotละเอียดได้โดยการเลื่อนหรือขยายกราฟ.
  4. แผนภูมิแท่งที่ปรับขนาด (Resizable Bar Chart): แสดงแผนภูมิPg Slotแท่งที่สามารถปรับขนาดของแผนภูมิตามความต้องการ.
  5. แผนภูมิวงกลมที่สามารถซูมเข้า-ออกได้ (Zoomable Pie Chart): แสดงแผนPg Slotภูมิวงกลมที่สามารถซูมเข้าหรือออกได้เพื่อดูส่วนย่อยของข้อมูล.
  6. แผนภูมิแท่งที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับละเอียด (Dynamic Detail Level Bar Chart): แสดงแผนภูมิแท่งที่สามารถปรับระดับละเอียดของข้อมูลPg Slotได้.

การใช้แผนภูมิระดับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงPg Slotช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการสำรวจข้อมูลในระดับที่ต้องการและเปลี่ยนแปลงมุมมองของข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อนหรือมีปริมาณข้อมูลมาก.

администратор

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.

×